FAM WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Bu web sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

Sitede sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, sitedeki hizmetten yararlanmakla veya siteyi kullanmaya devam etmekle aşağıdaki şartları ve bunlarda yapılabilecek değişiklikleri okuduğunu, anladığını ve bu şartlarla bağlı olduğunu peşinen kabul etmiş sayılmaktadır.

 • TANIMLAR
 • İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları’nda kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir:

  FAM: Selen Gürsoy

  Site: www.famstore.co domain adına sahip internet sitesi ve buna bağlı tüm web sayfaları.

  Ziyaretçi: Gerek siteye kayıtlı (üye) kullanıcı, gerekse kayıtsız ziyaretçi olarak Siteye erişen, Sitede dolaşan, Sitenin herhangi bir bölümünü indiren veya Siteye mesaj bırakan, Siteden yükleme yapan ya da Siteyi veya içeriğini başka herhangi bir şekilde kullanan kişi.

  Kullanım Koşulları: Burada düzenlenen ve zaman zaman uğrayabileceği değişikliklerle birlikte Ziyaretçilerin tabi olduğu kullanım koşullarına ilişkin düzenlemelerdir.

 • GENEL UYARI VE KOŞULLAR
 • 2.1. Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren Site üzerinden veya Site aracılığıyla sunulan ticari iletişim, ticari elektronik ileti, belirli hizmetler, ara yüzler ve işlevlere erişim, kullanım ve alma hakkı kazanmış olursunuz. Sitedeki bazı hizmetlerin kullanımı veya bu hizmetlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir. FAM tarafından sunulan herhangi bir hizmet için seçenekli olarak üye olmanız ya da açık kabul beyanınızın gerektiği durumda “kabul ve onay” adımlarını seçerek Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

  2.2. Kullanım Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi ya da onay/izin koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine veya ehliyetine sahip veya 18 yaşın üzerinde değilseniz ya da kısıtlılığınız söz konusu ise (kabul beyanınızın hukuken bir geçerliliği olmayacağından) bu site ve hizmetleri kullanmayınız.

 • FİKRİ MÜLKİYET
 • 3.1. Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan unvan, işletme adı, logo, marka, patent, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları FAM’a ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Ziyaretçilerin kişisel bilgi edinmesi, ürün ve hizmet tanıtımları amacıyla Siteye internet yoluyla erişim hakkı tanınmış olup Sitenin ziyaret edilmesi veya Sitedeki hizmetlerden yararlanılması Ziyaretçiye fikri mülkiyet konusunda hiçbir hak vermez.

  3.2. Sitenin ya da Sitede yer alan bilgilerin ve Site içeriğinin bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, aktarılamaz, değiştirilemez, ekleme ya da çıkarmalar yapılamaz; izinsiz olarak kullanılamaz.

  Bununla birlikte Sitede bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla, bu bilgilerin FAM’a ait Siteden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

  3.3. Sitede yer alan hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları hak sahiplerine aittir.

 • KULLANIM KOŞULLARININ İHLALİ
 • 4.1. Site ve FAM tarafından sunulan hizmetlerin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki işlem uygulanır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya FAM’a karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

  4.2. FAM, Kullanım Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Ziyaretçilerin ya da onlar adına hareket eden üçüncü kişilerin Site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma ve varsa üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar. FAM’ın bu hakkını kullanmaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

 • ZİYARET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI
 • 5.1. Site ziyaret edildiğinde web sunucuları, Sitenin Ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi birtakım bilgileri ve Site üzerindeki dolaşım hukuka uygun olarak izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır.

  5.2. Sitenin kullanılması; belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda Ziyaretçinin FAM’a izin verdiği anlamına gelir. FAM, teknolojik ve ekonomik imkanları dahilinde gerekli özeni göstererek Ziyaretçinin kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlayacaktır.

 • SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 • 6.1. FAM, Sitenin kullanımı ile ilgili olarak servise saldırı, virüs, hata, arıza, kesinti, gecikme veya teknolojik malzemeden kaynaklı herhangi bir kayıp ve zarardan sorumlu değildir. Siteye erişimden veya erişememekten ya da Sitede verilen bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müsbet her türlü zarar ve masraftan her ne nam altında olursa olsun FAM ve/veya FAM’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

  6.2. Ziyaretçilerin,  reklam ve sponsorluk veren şirketlerin Sitede yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntülerden; üçüncü kişiler tarafından FAM sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içerikten, bu suretle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, İnternetin genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği yetki ve kontrolünde olmayan herhangi bir içerikten FAM’ın hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  6.3. Bu sitede, FAM’ın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. FAM’ın erişim sağlanan bu sitelere ilişkin içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik veya iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelerin içerik, hizmet ve uygulamalarından FAM sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden FAM’ın izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle FAM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. İşbu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, FAM sisteminin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacağından bağlantı verilen internet sitelerindeki erişiminizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

 • KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK, İSPAT ve YETKİ
 • 7.1. FAM, başta Kullanım Koşulları olmak üzere Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, ürünleri/hizmetleri ve her türlü içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler, sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

  7.2. Yukarıdaki tüm uyarı ve yazılı beyanlar Ziyaretçi tarafından okunmak, anlaşılmak ve kabul edilmekle; bu hususta herhangi bir iddia ve talep olduğu takdirde yahut uyuşmazlık halinde Sitedeki metinler ve FAM’a ait diğer tüm yazılı ve elektronik kayıtlar münhasır delil teşkil edecektir.

  7.3. İşbu Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Türkçe tr