FAM İPTAL, İADE VE DEĞİŞİM POLİTİKASI


GİRİŞ

İşbu Politika, Selen GÜRSOY (“FAM”)’a ait www.famstore.co(“Site”) üzerinden verilen siparişlerin iptaline, sipariş edilen ürünlerin iade ve değişimine ilişkin olarak Site ziyaretçilerini ve sipariş veren müşterileri (“Alıcı”) bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.


Bununla beraber Alıcı tarafından yapılan siparişlerin iptaline, sipariş edilen ve ödemesi tamamlanan ürünlerin iade ve değişimine ilişkin olarak; FAM ile Alıcı arasında imzalanan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan ilgili hükümler geçerliliğini korumaktadır.


SİPARİŞİN ALICI TARAFINDAN İPTALİ

FAM’ın öngöremeyeceği mücbir sebepler nedeniyle ürün süresinde teslim edilemez ise, durum en kısa sürede Alıcı’ya bildirilir. Bu durumda Alıcı (a) siparişin iptali (b) ürünün benzeri ile değiştirilmesi (c) mücbir sebep ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesi taleplerinden birisini FAM’a iletir.


Siparişin tamamlanarak ürünün FAM tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı ya da yetkilendireceği kişi/kuruluş tarafından teslim alınmasından önce Alıcı’nın yaptığı sipariş iptallerinde ürün iadesi başta olmak üzere her türlü kargo bedelinden Alıcı sorumludur.


Alıcı’nın ürünün bedelini ödedikten sonra siparişi iptal etmesi halinde; iptal tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Bedelin FAM tarafından bankaya iadesinin ardından Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olup, FAM bu hususa herhangi bir müdahalede bulunamayacağı gibi olası gecikmelerden de sorumlu tutulamaz.


SİPARİŞİN FAM TARAFINDAN İPTALİ

Sözleşme konusu ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, FAM bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bu durumu bildirecektir. Bu bildirimi takip eden 10 (on) gün içinde de toplam bedel bankaya iade edilir. Bedelin FAM tarafından bankaya iadesinin ardından Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olup, FAM bu hususa herhangi bir müdahalede bulunamayacağı gibi olası gecikmelerden de sorumlu tutulamaz.


Alıcı, satın aldığı ürünün bedelini ödemez veya ödeme banka tarafından her ne sebeple olursa olsun iptal edilirse, siparişin iptal edildiği kabul edilerek FAM’ın ürünü teslim yükümlülüğü de sona erer.


Alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanılarak sipariş verildiği tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından FAM’a ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü; teslim aldıktan sonraki 3 (üç) gün içerisinde FAM’a iade etmek zorundadır.


ÜRÜNÜN FAM’A İADESİ VE DEĞİŞİMİ

Alıcı’ya teslim edilen ürünün her ne sebeple olursa olsun -cayma hakkı kullanımı ile yahut diğer iptal/iade nedenleri ile fark etmeksizin- FAM’a iadesi aşağıdaki adrese gönderimiyle olacaktır:


Adres

Uçaksavar Sitesi, Koçyiğitler Sokak No:5 D:6 Etiler, Beşiktaş İSTANBUL


Ürün, FAM’ın anlaşmalı kargo firması olan Yurtiçi Kargo ile ücretsiz iade edilebilirken diğer kargo şirketleriyle yapılan gönderilerin kargo ücreti ve sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

İstisnai olarak haklı bir nedenle Sözleşmeye konu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması halinde FAM; Alıcı’nın hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi halinde Alıcı’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir ürün gönderilebileceği gibi Alıcı’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda yeni bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.


Alıcı’ya teslim edilen ürünün sipariş ettiği (Sözleşme konusu) üründen farklı olması halinde Alıcı, ürünü kargodan teslim almayarak iade edebileceği gibi teslimden itibaren 3 (üç) gün içinde anlaşmalı kargo firmasıyla ücretsiz olarak da FAM’a iade edebilir. FAM, hatalı gönderilen ürünü teslim aldıktan sonra en kısa sürede Alıcı’nın sipariş ettiği (Sözleşme konusu) ürünü Alıcı’ya gönderecektir.


Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda; ne surette olursa olsun ürüne ve paketine zarar vermemeyi, ürünü tekrar satışa arz edilebilir halde; fatura aslı ve irsaliyesi başta olmak üzere ürünün yanında gönderilen her türlü parça/hediyeyle birlikte tam ve eksiksiz iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.


CAYMA HAKKI

Alıcı’nın ürünün teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten/sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün kullanılmamış, kullanım hatası sonucunda hasar görmemiş, etiketleri ve ambalajının zarar görmemiş olması gerekir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK SÖZLEŞMELER

Ayrıca belirli bazı ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, bunlar kullanılmamış ve faydalanılmamış olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur. Cayma hakkının kullanımının mümkün olmadığı sözleşmeler şunlardır: a)Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, b)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, c)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler, d) Genel olarak mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile Tüketicinin nihai tüketici olarak değil ticari ve/veya mesleki amaçla satın alma yaptığı mallara ilişkin sözleşmeler

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

Alıcı cayma hakkını kullandığına dair açık bildirimi, Site’de bulunan FAM İade-Cayma Formu’nu doldurarak cayma hakkı süresi (teslimden itibaren on dört gün) içinde, FAM’a ait info@famstore.co e-posta adresine veya Uçaksavar Sitesi, Koçyiğitler Sokak No:5 D:6 Etiler, Beşiktaş İSTANBUL adresine yazılı olarak yapmalıdır.

Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü ve aşağıda sayılan belgeleri tam ve eksiksiz olarak FAM’ın aşağıdaki adresine geri göndermek (iade etmek) zorundadır.

Cayma hakkını kullanabilmesi için Alıcı’nın;

  • Ürün(ler)in tarafımıza gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğini,
  • (Vergi mevzuatı uyarınca) İrsaliye/fatura aslını, faturası kurumlar adına düzenlenen ürün iadelerinde kesilen iade faturasını,
  • İade edilecek ürün(ler)i; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz, hasarsız ve yeniden satışa arz edilebilir şekilde FAM’a iletilmesi gerekmektedir.

Adres: Uçaksavar Sitesi, Koçyiğitler Sokak No:5 D:6 Etiler, Beşiktaş İSTANBUL

Yukarıda belirtilen gerekliliklerin Alıcı tarafından süresinde ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi koşuluyla ürün bedeli, cayma bildiriminin FAM’a ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde bankaya iade edilir. Bedelin FAM tarafından bankaya iadesinin ardından Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankanın işlem süreci ile ilgili olup, FAM bu hususa herhangi bir müdahalede bulunamayacağı gibi olası gecikmelerden de sorumlu tutulamaz.  

CAYMA HAKKININ HUKUKA AYKIRI KULLANIMI

Alıcı’nın yukarıda öngörülen iş ve işlemleri; öngörülen süreler içinde yapmayarak salt ürünü FAM’a geri göndermesi halinde; yapılan bu ürün iadesi “cayma hakkı kullanımı” olarak adlandırılamayacağı gibi bu halde Alıcı; cayma hakkından kaynaklanan hiçbir yetkisini kullanamaz, ürün bedelinin iadesini talep edemez.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı, kusuru oranında FAM’ın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
Türkçe tr